Ölands Museum Himmelsberga

Julius Winberg Sääf – verksamhetschef och ekonomiansvarig
e-post: julius.saaf@olandsmuseum.com  tel: 0733 – 14 67 04

Berth Johansson – vaktmästare
tel: 070-286 15 84

Abdulrahman Mohammad – vaktmästeri, projektstöd

Eva Gustavsson – trädgård
e-post: tradgard@olandsmuseum.com  tel: 0733 – 14 67 04

Eva Jeansson – butiksansvarig handelsboden
e-post: handelsboden@olandsmuseum.com  tel: 0733 – 14 67 03

Kerstin Alfredsson – ansvarig Kaffestugan
e-post: kaffestugan@olandsmuseum.com tel: 0733 – 14 67 09

Rami Arouda – kontorsassistent, jour, kassa
e-post: kontoret@olandsmuseum.com tel: 0733 – 14 67 04

Lilian Andersson – bagarstugan
tel: 0733 – 14 67 09

Vakant – fotografi, vaktmästeri, korrektur

Sara Leijon – praktikant
e-post: kontoret@olandsmuseum.com tel: 0733 – 14 67 04