Vårt mål är att i år återkomma med arrangemanget, mer information kommer!

Den första lördagen i augusti (i år 7/8) är det tradition att ha folkmusikdag här hos oss.

Folkmusikdagen pågår så länge musiken ljuder, men kom gärna tidigt under eftermiddagen!