Personal

Ölands Museum Himmelsberga

Julius Sääf – verksamhetschef och ekonomiansvarig
e-post: julius.saaf@olandsmuseum.com  tel: 0485-56 10 22

Berth Johansson – vaktmästare
tel: 070-286 15 84

Eva Gustavsson – trädgård
e-post: tradgard@olandsmuseum.com  tel: 0485-56 10 22

Hussein Darwish – trädgård/vaktmästeri

Ann-Charlotte Magnusson – projektledare
e-post: a-c.magnusson@olandsmuseum.com  tel: 0485-56 10 22

Eva Jeansson – butiksansvarig handelsboden, inköp
e-post: handelsboden@olandsmuseum.com  tel: 0485- 56 11 53

Camilla Öjes – föreståndare för kaffestugan
e-post: kaffestugan@olandsmuseum.com tel: 0485-56 10 11

Rami Arouda – kontorsassistent, jour, kassa
e-post: kontoret@olandsmuseum.com tel: 0485-56 10 22

Lilian Andersson – kaffestugan
tel: 0485-56 10 11

Vakant – fotografi, vaktmästeri, korrektur
tel: 0485-56 10 22

Maria Karlsson – säsongsanställd
e-post: kontoret@olandsmuseum.com tel: 0485-56 10 22