Personal

Ölands Museum Himmelsberga

Julius Sääf – verksamhetschef och ekonomiansvarig
e-post: julius.saaf@olandsmuseum.com  tel: 0485-56 10 22

Berth Johansson – vaktmästare
tel: 0702861584

Eva Gustavsson – trädgård
e-post: tradgard@olandsmuseum.com  tel: 0485-56 10 22

Ann-Charlotte Magnusson – projektledare, kulturhistoria, information, guidning
e-post: a-c.magnusson@olandsmuseum.com  tel: 0485-56 10 22

Eva Jeansson – butiksansvarig handelsboden, inköp
e-post: handelsboden@olandsmuseum.com  tel: 0485- 56 11 53

Alexandra Fransson – föreståndare för kaffestugan
tel: 0485-56 10 11

Lilian Andersson – kaffestugan
tel: 0485-56 10 11

Vakant – fotografi, vaktmästeri, korrektur
tel: 0485-56 10 22