Pågående och avslutade projekt

DSCN06562017

 

Vasstak Maskinladan

Taket omlagt med stöd från Länsstyrelsen i Kalmar län samt Eu-medel via Jordbruksverket.

maskinladan

 

Vasstaket Kal-olsgårdens lada

Taket lades om med stöd från Gustaf VI Adolfs fond.

Monogram GVIA 187

 

Skrift till utställningen ”Öländsk byggnation”

Med stöd av Sparkbanksstiftelsen Öland producerades en skrift i samband med utställningen ”Öländsk byggnation”, i vilken de öländska byggnadsmaterial lyftes fram. Byggkult stod för framtagandet av textmaterial.

sparbanksöland

Moning av Jordtorpsladan

Med stöd av Ölandsklubben genomfördes en ommoning, på grund av läckage, på den del av Konsthallen som kallas för Jordtorpsladan

ölandsklubben