Pågående och avslutade projekt

DSCN0656

2018

Förstudie om digitalisering av det öländska kulturarvet och dessa samlingar

I samarbete och med stöd av Ölandskommunerna genomförs en mindre studie för att inventera och kartlägga status på lokala samlingar, samt graden av katalogisering och digitalisering. Målet är att studien skall bli en vägledning för framtida arbete med området.

 

ölandskommunerna

2017-2018

”Med fötterna i rötterna, på talriken idag”

Ett projekt kring lokal och småskalig matkultur, som tar avstamp i de lokala traditionerna, där museet genom bland annat föreläsningar, visning av odling och växter, utbudet i kaffestugan, kurser och skrifter försöker lyfta dessa områden och gör dem mer publika. Olika delar av projektet får stöd ifrån olika aktörer, men största stödet kommer från EU-medel via Jordbruksverket. Borgholms kommun, Länsstyrelsen Kalmar län och LRF Sydost (som en del av livsmedelsutveckling Sydost) bidrar också till att aktiviteter kan genomföras.

maskinladan

matkultur

 

2017

 

Vasstak Maskinladan

Taket omlagt med stöd från Länsstyrelsen i Kalmar län samt Eu-medel via Jordbruksverket.

maskinladan

 

Vasstaket Kal-olsgårdens lada

Taket lades om med stöd från Gustaf VI Adolfs fond.

Monogram GVIA 187

 

Skrift till utställningen ”Öländsk byggnation”

Med stöd av Sparkbanksstiftelsen Öland producerades en skrift i samband med utställningen ”Öländsk byggnation”, i vilken de öländska byggnadsmaterial lyftes fram. Byggkult stod för framtagandet av textmaterial.

sparbanksöland

Moning av Jordtorpsladan

Med stöd av Ölandsklubben genomfördes en ommoning, på grund av läckage, på den del av Konsthallen som kallas för Jordtorpsladan

ölandsklubben