Leva av och med landskapet Öland

Ölands Hembygdsförbund och Ölands Museum Himmelsberga startade den första etappen av LONA-projektet ”Att leva av och med landskapet Öland. Självhushållningen och dess vägar och stigar – igår, idag och i framtiden” den 11 februari 2014. Vi arbetar nu med mellersta Öland och tanken är att fortsätta med norra och södra Öland i nästkommande etapper.

Vi arbetar nu med längre träffar i elva socknar på mellersta Öland. Under dessa träffar dokumenterar vi på plats och utbyter information om det lokala landskapet. Vi samlar in kunskap om landskapet ur ett helhetsperspektiv och dokumenterar fotografier, berättelser, mm. Vi finns också som resurser för hembygdsföreningarna i målgruppen och gör även landskapsanpassade byvandringar, föredrag, mm.

Dessa hembygdsföreningar ingår i den första etappen av projektet:

● Räpplinge
● Högsrum
● Glömminge
● Algutsrum
● Torslunda
● Sandby – Gårdby
● Norra Möckleby
● Runsten
● Långlöt
● Gärdslösa

PROJEKTLEDARE:
Ann-Charlotte Magnusson
E-post: a-c.magnusson@olandsmuseum.com
Telefon: 0485-56 10 22

PROJEKTMEDARBETARE:
Eva Gustavsson
E-post: tradgard@olandsmuseum.com
Telefon: 0485-56 10 22

Logotyp Leva Landskap

Borgholms kommun är projektägare och Ölands hembygdsförbund är initiativtagare och genomförare av projektet. Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt är medfinansiär för genomförandet av detta projekt.